Obchodné podmienky

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

 • Prepravca má uzatvorené zákonné poistenie.
 • Prepravca zabezpečí pre všetkých členov posádky certifikované záchranné vesty, vesty na lyžovanie, ochranné prilby, neoprény, lyže, wakeboard, kneeboard, koleso, towables pre 1 – 3 osoby.
 • Vyššia moc – preloženie plavby na náhradný termín pri nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla, pri nepriaznivom vodostave – malá a veľká voda.
 • Cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.
 • Posádka je povinná dodržiavať pokyny kapitána počas plavby.
 • Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka, poskytovateľ nezaručuje dĺžku ani realizáciu objednanej služby, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín.

Platobné a storno podmienky:

 • Ceny služieb sú vrátane DPH.
 • Platba vopred po zaslaní záväznej objednávky.
 • Zrušenie plavby 10 – 16 dní pred plavbou 25 % z hodnoty objednávky
 • Zrušenie plavby 9 a menej dní pred plavbou 50 % z hodnoty objednávky
 • V prípade zlého počasie 0 EUR storno ak plavbu zruší kapitán. Náhrada termínu možná, príp. vrátenie zálohy.

Čítajte viac tu.