Obchodné podmienky

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

– Prepravca má uzatvorené zákonné poistenie.
– Prepravca zabezpečí pre všetkých členov posádky certifikované záchranné vesty, vesty na lyžovanie, ochranné prilby, neoprény, lyže, wakeboard, kneeboard, koleso, towables pre 1-3 osoby.
– Vyššia moc – preloženie plavby na náhradný termín pri nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla, pri nepriaznivom vodostave – malá a veľká voda.
– Cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.
– Posádka je povinná dodržiavať pokyny kapitána počas plavby.
– Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka, poskytovateľ nezaručuje dĺžku ani realizáciu objednanej služby, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín.

Platobné a storno podmienky:

– Ceny služieb sú vrátane DPH.
– Platba vopred po zaslaní záväznej objednávky.
– Zrušenie plavby 10 – 16 dní pred plavbou 25% z hodnoty objednávky
– Zrušenie plavby 9 a menej dní pred plavbou 50% z hodnoty objednávky
– V prípade zlého počasie 0 EUR storno ak plavbu zruší kapitán. Náhrada termínu možná, príp. vrátenie zálohy.

Čítajte viac tu.